Tình trạng chính trị của nước Nga sau...

Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng H...

0
Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là?
Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.Quân đội cũ nổi dậy chống phá.Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga.Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP