Các nước tham gia sáng lập tổ chức...

Các nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là:

0
Các nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là:
Malaixia, Philipin, Miến Điện, Thái Lan và Xingapo Thái Lan, Xingapo, Malaixia, Tnđônêxia, BrunâyMailaixia, Inđônêxia, Miến Điện, Thái Lan và Xingapo Thái Lan, Xingapo, Malaixia, Inđônêxia, Philipin

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 31

Cách giải: Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại

Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Thái Lan, Xingapo, Malaixia, Inđônêxia,

Philipin

Thái Lan, Xingapo, Malaixia, Inđônêxia, Philipin

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP