Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung...

Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử quan t...

0
Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng làTrung Quốc thắng lợi nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc kí hiệp uớc hợp tác
Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng hợp táccách mạng Trung Quốc thắng lợinội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sảnLiên Xô và Trung Quốc kí hiệp ước hợp tác

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 20

Cách giải: Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trang

Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản
nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP