Đối tượng của cách mạng Việt Nam được...

Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính...

0
Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là?
Phong kiến, đế quốc.Đế quốc, tư sản phản cách mạng.Thực dân Pháp và tư sản mại bản.Đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP