Nguyên tắc nào cơ bản nhất để chỉ...

Nguyên tắc nào cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc?

0
Nguyên tắc nào cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc?
Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn.Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.Tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP