Nội dung nào sau đây không phải là...

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của ...

0
Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
Tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới năm 1973.Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa khoa học.Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giớiHoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội ở trong và ngoài nước

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới năm 1973.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP