Giai đoạn khởi nghĩa từng phần từ tháng...

Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) của...

0
Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là?
Cao trào kháng Nhật cứu nước.Cao trào đánh đuổi phát xít Nhật.Phong trào chống Nhật cứu nước.Phong trào kháng Pháp đuổi Nhật.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cao trào kháng Nhật cứu nước.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP