Kế hoạch Macsan do Mĩ đề ra nhằm...

Kế hoạch Macsan do Mĩ đề ra nhằm mục đích?

3
Kế hoạch Macsan do Mĩ đề ra nhằm mục đích?
Viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.Viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, thông qua đó ràng buộc các nước này.Hợp tác kinh tế với Tây Âu.Mở rộng thị trường của Mĩ sang khu vực Tây Âu.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Viện trợ cho tây âu nhằm liên minh chống liên xô và đông âu

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
Viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, thông qua đó ràng buộc các nước này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP