Nội dung nào dưới đây không được ghi...

Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946?

0
Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946?
Ta cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế Tưởng và rút dần trong 5 năm.Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP