Bản Hiến pháp tháng 11 1993 của Nam...

Bản Hiến pháp tháng 11/1993 của Nam Phi đánh dấu sự kiện gì?

11
Bản Hiến pháp tháng 11/1993 của Nam Phi đánh dấu sự kiện gì?
Sự thành lập nước Cộng hòa Nam Phi.Nenxơn Manđêla làm tổng thống Nam Phi.Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai.Mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP