Nhân tố khách quan của tình hình thế...

Nhân tố khách quan của tình hình thế giới đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta...

0
Nhân tố khách quan của tình hình thế giới đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta đề ra đường lối đổi mới đất nước năm 1986 là?
Chiến tranh lạnh chấm dứt, Chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng.Những thay đổi của thế giới do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của các dân tộc trên thế giới.Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Những thay đổi của thế giới do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP