Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu...

Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là?

0
Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là?
Chống Pháp và phong kiến.Dùng bạo lực giành độc lập.Dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.Cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP