Mĩ đề ra “Chiến lược toàn cầu”...

Mĩ đề ra “Chiến lược toàn cầu” trong thời gian diễn ra Chiến tranh l...

0
Mĩ đ ra “Chiến lưc toàn cu” trong thi gian din ra Chiến tranh lnh không nhm mc tiêu cơ bn nào?
Dùng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, chi phối các nước đồng minh của Mĩ.Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Dùng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP