Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung...

Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong ...

0
Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?
Tiến hành cải cách kinh tế, chịnh trị, xã hội cho phù hợp.Chậm tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tê và xã hội.Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chậm tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tê và xã hội.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP