Ngày 6-6-1969 đã diễn ra sự kiện lịch...

Ngày 6-6-1969 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?

0
Ngày 6-6-1969 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời.Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP