Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự...

Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ...

0
Nguyên nhân chung nht dn đến s phát trin kinh tế ca các nưc Mĩ, Tây Âu, Nht Bn t sau Chiến tranh thế gii th hai đến nay là
áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.có tài nguyên thiên nhiên phong phú.có hệ thống thuộc địa rộng lớn.lợi dụng chiến tranh để làm giàu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP