Theo nội dung Hiệp định Giơnevơ cách mạng...

Theo nội dung Hiệp định Giơnevơ, cách mạng nước ta gặp phải khó khăn...

0
Theo nội dung Hiệp định Giơnevơ, cách mạng nước ta gặp phải khó khăn gì?
Chỉ mới giải phóng được miền Nam.Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền Nam – Bắc.Mĩ được thay chân Pháp quản lý Đông Dương.Pháp chưa rút khỏi nước ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền Nam – Bắc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP