I was very sad when the vet said...

I was very sad when the vet said he'd have to _____ Gertie, our lapdog.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
put down

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP