Mr Putin won a fourth term as Russia's...

Mr. Putin won a fourth term as Russia's president, picking up more th...

0
Mr. Putin won a fourth term as Russia's president, picking up more than three- quarters of the vote with _______ of more than 67 percent.
an outcomea turnupa turnoutan output

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a turnout

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP