Where in the passage does the author mention...

Where in the passage does the author mention a committee that worked ...

0
Where in the passage does the author mention a committee that worked to develop the canal?
The first paragraphThe second paragraphThe fourth paragraphThe third paragraph

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The third paragraph

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP