When did Clinton ask the U S government...

When did Clinton ask the U.S. government for funds for the canal?

0
When did Clinton ask the U.S. government for funds for the canal?
In 1812In 1825In 1816One hundred years before the canal was built.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
In 1816

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP