- Janet: “Do you feel like going to...

- Janet: “Do you feel like going to the cinema this evening?” - Susa...

0
- Janet: “Do you feel like going to the cinema this evening?”
- Susan: “ ______.”
I don't agree. I’m afraid.I feel very bored.That would be great.You’re welcome.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
That would be great.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP