According to the passage why are scientists sure...

According to the passage, why are scientists sure that the prehistori...

0
According to the passage, why are scientists sure that the prehistoric coelacanth was a flesh-eater?
Because of its hollow spineecause of its unusual bony and muscular developmentBecause of the shape and movement of the teethBecause of the size of the skull

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Because of the shape and movement of the teeth

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP