This passage is about a fish...

This passage is about a fish

0
This passage is about a fish
that is extinctC. that is becoming extinctthat once was exthat is becoming extinctB.that once was extinctthat is not extinct

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
that is not extinct

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP