What is NOT true about the prehistoric coelacanth...

What is NOT true about the prehistoric coelacanth, according to the p...

0
What is NOT true about the prehistoric coelacanth, according to the passage ?
It was smaller than the modern coelacanth.It had a hollow pine and distinctive fins.It weighed less than 150 pounds.It measured as much as six feet in length.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
It measured as much as six feet in length.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP