What is stated in the passage about the...

What is stated in the passage about the prehistoric coelacanth?

0
What is stated in the passage about the prehistoric coelacanth?
It had few teeth.It was a rather feeble fish.It lived on plants.It moved its teeth in an unusual way.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
It moved its teeth in an unusual way.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP