The number of wild horses on Assateague is...

The number of wild horses on Assateague is increasing, resulted in ov...

0
The number of wild horses on Assateague is increasing, resulted in overgrazed marsh and dune grasses.
numberisresultedgrasses

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
resulted

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP