If he weren’t busy right now he could...

Viết Lại Câu If he weren’t busy right now, he could help them. => ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> were he not busy right now, he could help them.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP