If I were you I would tell him...

Viết Lại Câu If I were you, I would tell him the truth. => Were......

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> were i you, i would tell him the truth

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP