If you don’t have his number you can’t...

If you don’t have his number, you can’t phone him.

0
If you don’t have his number, you can’t phone him.
You can phone him unless you have his number.You can’t phone him unless you have his number.You can phone him unless you don’t have his number.You can’t phone him unless you don’t have his number.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
You can’t phone him unless you have his number.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP