It's thought that the accident was caused by...

Viết Lại Câu It's thought that the accident was caused by human error...

0
Viết Lại Câu

It's thought that the accident was caused by human error.

The accident is ___________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The accident is thought to have been caused by human error.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP