It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that a soil sample with little or...

0
It can be inferred from the passage that a soil sample with little or no clay in it _____.
may not hold its shape when moldeddoes not have a classifiable textureis not very heavydoes not have a durable shape

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
may not hold its shape when molded

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP