It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that research concerning the dist...

0
It can be inferred from the passage that research concerning the distress signals of trees ______.
has been unproductive up to nowis no longer sponsored by the governmentwas conducted many years agois continuing

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
is continuing

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP