It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that the sounds produced by the t...

0
It can be inferred from the passage that the sounds produced by the trees .
are the same no matter what type of tree produces themcannot be heard by the unaided human earfall into the 1-20 kilohertzserve as a form of communication among trees

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cannot be heard by the unaided human ear

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP