It is desirable that everyone _______ a flat...

It is desirable that everyone _______ a flat in the city and a villa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
have

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP