It is said that a drizzle on the...

It is said that a drizzle on the Phap Van - Cau Gie Expressway caused...

0
It is said that a drizzle on the Phap Van - Cau Gie Expressway caused poor _____ and slippery road surface, leading to the vehicles, traveling at high speed, unable to respond safely.
visionviewvisibilityvisionary

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
visibility

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP