It was an interesting film What _______________________________________________...

Viết Lại Câu It was an interesting film. What _______________________...

-1

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

What an interesting film (it was)!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
It was an interesting film. What a interesting film!

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP