Jake the boy who sat beside me in...

Jake, the boy who sat beside me in class, used to wear _______ shirt ...

0
Jake, the boy who sat beside me in class, used to wear _______ shirt to school.
an old cotton whitean old white cottona white cotton olda cotton old white

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
an old white cotton

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP