Kết quả thí nghiệm của các dung dịch...

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở...

0
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:X, Y, Z lần lượt là
lysin, lòng trắng trứng, alanin. lysin, lòng trắng trứng, anilin. anilin, lysin, lòng trắng trứng. alanin, lòng trắng trứng, anilin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lysin, lòng trắng trứng, anilin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP