Khi một gen đa hiệu bị đột biến...

Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

0
Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
ở một trong số tính trạng mà nó chi phối.ở một loạt tính trạng do nó chi phối.ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.ở một tính trạng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ở một loạt tính trạng do nó chi phối.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP