Nhận định nào sau đây là đúng về...

Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

0
Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?
Trên các tARN có các anticodon giống nhau.Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP