Số cá thể dị hợp ngày càng giảm...

Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ...

0
Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
quần thể tự phối và ngẫu phối.quần thể giao phối có lựa chọn.quần thể ngẫu phối.quần thể tự phối.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quần thể tự phối.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP