Mã di truyền là:...

Mã di truyền là:

0
Mã di truyền là:
mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP