Cho các biện pháp sau: 1 Sử dụng...

Cho các biện pháp sau:(1) Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng h...

0
Cho các biện pháp sau:
(1) Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp.
(2) Thay đổi các yếu tố môi trường.
(3) Các biện pháp kĩ thuật như lọc, li tâm, điện di.
(4) Nuôi cấy phôi.
(5) Thụ tinh nhân tạo.
Những biện pháp có thể làm thay đổi số con ở động vật là:
1,2, 3, 41, 2, 4, 52, 3, 4, 51, 3, 4, 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2, 3, 4, 5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP