Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong...

Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào?1. Thể đồng hợp l...

0
Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào?
1. Thể đồng hợp lặn
2. Gen lặn trên X ở giới dị giao
3. Thể đơn bội
4. Thể 1 nhiễm
5. Thể dị hợp
6. Gen lặn trên X ở giới đồng giao
7. Thể thể tam nhiễm
8. Thể khuyết nhiễm
Tổ hợp cá ý đúng là:
1,2, 4,5,7,81,2,3,41,2,4,81,3,5,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1,2,3,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP