Trong xináp hóa học thụ quan tiếp nhận...

Trong xináp hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

0
Trong xináp hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở
màng sau xinápchùy xinápmàng trước xinápkhe xináp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
màng sau xináp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP