Cho các giai đoạn của diễn thể nguyên...

Cho các giai đoạn của diễn thể nguyên sinh:(1). Môi trường chưa có si...

0
Cho các giai đoạn của diễn thể nguyên sinh:
(1). Môi trường chưa có sinh vật
(2). Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực).
(3). Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.
(4). Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau:
Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự:
1, 2, 4, 31, 4, 3, 21, 3, 4, 21, 2, 3, 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1, 3, 4, 2

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP