Những ứng động nào dưới đây theo sức...

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

0
Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở.Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở.Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP