Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế...

Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể ...

0
Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là
kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.kĩ thuật chuyển gen.kĩ thuật ghép các gen.kĩ thuật tổ hợp gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
kĩ thuật chuyển gen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP