Khi nói về tháp sinh thái có các...

Khi nói về tháp sinh thái có các phát biểu sau: (1)Tháp số lượng bao ...

0
Khi nói về tháp sinh thái có các phát biểu sau:
(1)Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
(2)Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
(3)Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn là hình tháp biểu diễn năng lượng của các bậc dinh dưỡng.
(4)Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn là hình tháp biểu diễn sinh khối và số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng.
(5)Tháp sinh khối có giá trị cao nhất do mỗi bậc dinh dưỡng đều được biểu thị bằng số lượng chất sống.
(6)Đối với những hệ sinh thái có sinh khối của sinh vật cung cấp nhỏ và có chu kì sống ngắn thì hình tháp khối lượng có dạng ngược.
Số phát biểu không đúng là:
5. 2. 4. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP